Några bilder från årsmötet den 26 mars 2008.

Tillbaka

Cirka 20 av våra medlemmar kom på årsmötet. Ordföranden Anna-Lena Persson längst till vänster.

Lennart Gidholm i gul svampklubbentröja presenterade årsberättelsen genom att visa bilder från 2007 års aktiviteter.

Kassören Olle Ståhl i aktion, till höger årsmötessekreteraren Mats Andersson. (Foto: Lennart Gidholm)

Monica Andersson i röd svampklubbentröja presenterade förslaget till nya stadgar.

Den hemliga gästen Maria Åkesson, längst till höger, berättade om vad som händer när vi äter. (Foto: Lennart Gidholm)

Maria låter oss få smaka på en blandning av kanel och socker. De som håller för näsan är från vänster Sven Lönning, Olle Ståhl och Ulla Hodges.

 Anna-Lena och Maria förbereder provsmakningen av champinjoner stekta i fem olika sorters fett och oljor.

 Medlemmarna lät sig väl smaka, från vänster Vuokko Svensson, Karl Gustav Thorn, Ulla Hodges, Monica Andersson och Hugo Montgomery.


Text och sex foton Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2008-04-06).