Årsmötespresidiet och kassörens  berättelse

 Tillbaka

Olle Ståhl redogör för bokslutet. Till vänster mötets sekreterare Mats Andersson och till höger Anna-Lena Persson, som höll i klubban. I förgrunden Linnea Thorn.