Finns min storlek i lådan?

 Tillbaka

Ruth Haraldsson (t.v.) och Maj-Lis Toljander Johansson undersöker en låda med klubbens tröjor. I bakgrunden paren Bosson (t.v.) och Lönning samt vår "ständige" årsmötessekreterare Sune Pettersson.