Några bilder från årsmötet 2006-03-23.

Årsmötespresidiet

 Tillbaka

Årsmötets presidium, ordförande Anna-Lena Persson och sekreterare Magnus Källberg, har bänkat sig framför medlemmarna. Foto: Lennart Gidholm.

Olle Ståhl redogör

Olle Ståhl redogör för räkenskaperna. Linnea och Karl Gustav Thorn lyssnar uppmärksamt.

Anna-Lena och Eric

Anna-Lena Persson tackade Eric Svensson för lång och trogen tjänst i Svampklubben.

Ulla ordnar det sista med maten Tryffelolja av bästa kvalitet

Ulla Hodges ordnar det sista med maten, tre tryffelomeletter och annat smått och gott. Till höger en flaska av den använda tryffeloljan.

Eva Dahlgren

Nyvalda styrelsemedlemmen Eva Dahlgren var först i kön att ta för sig av de goda tryffelomeletterna...

Kön till maten

... och bakom Eva ringlade sig en lång kö till maten.


Sidan uppdaterad 2006-03-26 av Magnus Källberg, som också fotograferat allt utom översta bilden.