Anki Arvidson

 Tillbaka

Anki Arvidson, styrelseledamot i Linköpings svampklubb, var en av arrangörerna av höstens svamputställning på NaturCentrum.