Svampklubbens ordförande Anna-Lena Persson hade ett antal utflykter parallellt med Svampklubben under helgen 27 - 28 september med bl.a. Riksbyggen, Stångåstaden och HSB

Ett härligt svampbord

 Tillbaka

Ett härligt svampbord gör väl alla människor glada...

Vackra röda vaxskivlingar

Chansen att få se vackra vaxskivlingar är större framåt slutet av svampsäsongen.

Svampplockare i Vidingsjö

Vidingsjö motionscentrum känns väl igen. Alltid lika artrikt och faktiskt verkar det finnas mest svamp där det finns flest människor. Kan det månne finnas ett samband...