Tillbaka

Första svampinformationen på NaturCentrum var som synes ganska välbesökt. Ett femtiotal arter kunde beskådas. De flesta svamparna var i mycket gott skick trots den för dagen ganska torra väderleken.