Magnus Källberg läser ur verksamhetsberättelsen

 Tillbaka

Magnus Källberg till vänster läser valda delar av verksamhetsberättelsen. Mötets sekreterare Mats Andersson och ordförande Anna-Lena Persson lyssnar liksom resten av årsmötesdeltagarna.