Några bilder från svamppapperstillverkningen 7 februari.

 Nio intresserade deltagare

 Nio intresserade deltagare lyssnade till Monica Anderssons genomgång 

Monica visar en björkticka

Monica visar en björkticka, basen i kvällens tre försök

Även en grovticka demonstrerades

Lite av en grovticka skulle användas för att få färgat papper

 Svampen skärs i små bitar

Först måste de blötlagda svamparna skäras smått

Mixning

Monica mixar och Maj Thulin tittar intresserat på

En svampslurry blir resultatet

Mixern ger en finfördelad svampuppslamning som sedan späds med vatten

Svampslurryn nu på nätet i ramen

Lagom av uppslamningen tas upp på en särskild filterram

Sedan ska man vända på det hela

Snabbt vänder man på ramen

Aj, aj, aj, inte helt bra

Aj, aj, inte helt bra... trots många hjälpande händer

Nytt försök. nu med grovtickefärgad svampslurry

Men det är bara att försöka igen, och igen, och igen

Perfekt!!

Perfekt!! Sen ska pappret torka, men det fick man göra hemma

Två av de tre stationerna

Sammanlagt tre stationer fanns med björkticka, björkticka + lite grovticka och slutligen björkticka + rödskivig kanelspindling

Två herrar tittar intresserat på

Några närvarande herrar nöjde sig med att titta på - Sven Damne, Mats Andersson och Ulla Hodges tittar på när Maria Lindstrand gör papper

Några av Birgittas alster

Några färdiga papper blev det ju inte denna kväll, men Birgitta Damne visade några av sina fina alster


Text och bilder Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2017-02-08)