Några bilder från årsmötet 2017-03-28.

 Årsmötet

Årsmötespresidium var Sune Pettersson som ordförande och Mats Andersson som sekreterare

 Olle Ståhl

Förre kassören och numera hedersmedlemmen Olle Ståhl hedrade oss med sin närvaro. Johan Vestergren förser sig också av bordets gåvor. I bakgrunden Anders Jörneskog

 Anders Jörneskog

Kommunekolog Anders Jörneskog var inbjuden att prata om sitt arbete efter årsmötet

 En kommunekologs arbetsuppgifter

En kommunekologs arbetsuppgifter

 Superreservatet Tinnerö

Anders presenterade inte utan stolthet Tinnerö eklandskaps många unika egenskaper

 Naturkartan

Som avslutning visade Anders på Naturkartan som finns både som app till moderna telefoner och på internet

 

Avtackning 1

Monica Andersson avtackade Anders med bl.a. två
svampsmörknivar

Avtackning 2

Vidare fick Anders vår fina exkursionsguide från mykologiveckan
och lite andra papper


Text och bilder Magnus Källberg (sidan uppdaterad 2017-04-01)