Vårmusseronutflykt 2013-06-01

Klubbens utflykt för att leta vårmusseroner var, bortsett från det låga deltagarantalet, mycket lyckad. Det var tredje gången styrelsen planerat in en sådan utflykt i vårprogrammet efter att synpunkter framförts om att vi borde leta bättre vårsvampar än stenmurklor. Totalt 3 personer deltog i utflykten för att finna denna vårens delikatess, som vi skrivit om i månadsnotisen för juni-juli 2006.

Vid rekning hade vi hittat vårmusseroner både här och där på stadens gräsmattor. Den senaste tidens regniga väder har nog fått fart på mycelet. Och svamparna var av ovanligt bra kvalitet med få larvgångar.

En fin ring av vårmusseroner

En tydlig ring med en hel del fruktkroppar

 Plockning pågår

Dagens ungdom har visst alltid telefonen i högsta hugg

 Två skapligt fyllda korgar

Två skapligt fyllda korgar med fasta fina vårmusseroner


Sidan uppdaterad 2013-06-02 av Magnus Källberg