Kassör, medlemsregistrator och webbredaktör för månadsnotisen

Styrelseledamot 1985 - 2008

Magnus Källberg

Telefon: 013 - 10 56 64
Mobil: 0709 - 371 362

 Tillbaka